Over de Happy Hashimoto Foundation

Als schildklierpatiënt weet ik hoe uitzichtloos de diagnose trage schildklier kan voelen. De mededeling voor sommigen horen de restklachten er nu eenmaal bij voelen als een veroordeling tot een marginaal leven zonder perspectief op verbetering.

Pas jaren later ontdekte ik dat mijn trage schildlier veroorzaakt werd door een auto-immuunziekte. Deze meer volledige diagnose opende deuren voor mij, aangezien met aanpassingen op gebied van voeding en leefstijl restklachten van een auto-immuunziekte kunnen verminderen. Ik had dus wel degelijk opties en keuzes.

Resultaat? Na nog eens 6 jaar is mijn Hashimoto in remissie en leef ik een vol leven. Dit gun ik anderen ook. Alles start met de juiste diagnose en goede informatie. Daar zet ik mij met de Happy Hashimoto Foundation graag voor in. Samen met mijn Raad van Advies.

Raad van advies

Danielle Steenvoorden

Endocrinoloog/ leefstijlcoach

Daniëlle Steenvoorden is internist- endocrinoloog en opgeleid tot leefstijlcoach. Ze volgt daarnaast de basisopleiding Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde aan de Amsterdamse Academy for Integrative Medicine. In de zomer van 2021 startte ze een eigen praktijk voor integrale geneeskunde, met aandachtsgebied vrouwen met de ziekte van Hashimoto

Je kunt bij de ziekte van Hashimoto zelf veel bereiken met leefstijlaanpassingen en zo de regie over je eigen gezondheid terugkrijgen. Stap 1 is weten dat je een auto-immuunziekte hebt via het bepalen van schildklierantistoffen. “

Lieneke van de Griendt

huisarts / auteur

Lieneke van de Griendt heeft sinds 1998 haar eigen praktijk in Schiedam en is huisartsopleider aan de Erasmus Universiteit. Haar liefde voor de geneeskunde kreeg een nieuwe impuls sinds zij haar kijk op de aanpak van chronische aandoeningen verbreedde. Zo verdiepte zij zich de rol van voeding voor een goede gezondheid en het darmmicrobioom. In maart 2020 kwam haar boek “Studeerden wij Medicijnen of Geneeskunde?” uit.

“Nu we weten dat aanpassen van voeding en leefstijl ook bij auto-immuunziekten kan leiden tot flinke gezondheidswinst, vind ik het belangrijk dat de patiënt met een trage schilklier weet of het hier om een auto-immuunziekte gaat. Ik sta daarom volledig achter de missie van de Stichting om in de NHG standaard “Schildklieraandoeningen” op te laten nemen dat anti-TPO altijd bepaald wordt bij het vinden van een hoge TSH.”

Colette Elting

Hashimoto patiënt/ marketeer

Colette is ervaringsdeskundige ziekte van Hashimoto, maar bovenal ondernemer en online marketing- & communicatie adviseur. Naast het adviseren van organisaties over optimaal online zichtbaar worden, gaat zij zich nu ook inzetten voor het vergroten van de zichtbaarheid van de ziekte van Hashimoto. ⁠

“Ik zie een belangrijke rol voor de foundation in het verspreiden van kennis over deze aandoening bij artsen én bij patiënten. Vroegtijdige (h)erkenning is belangrijk om veel leed te besparen. Gezond zijn is een groot goed.” ⁠

ONZE VISIE

Herstel start met sterke communicatie

De huidige richtlijnen voor behandeling van hypothyreoïdie bieden geen ruimte of aandacht voor de auto-immuun component van de aandoening. Dit beperkt niet alleen de patiënt in zijn keuzes voor zelfregie, maar ook de artsen in hun behandeling, om naast medicatie alternatieven in te zetten, zoals leefstijlgeneeskunde.

Juist bij auto-immuunziektes kan aanpassing van leefstijl gezondheidswinst opleveren. Wij moeten daarom een trage schildklier gaan benaderen als auto-immuunziekte in plaats van als een kapotte schildklier. Alleen dan is er ruimte om verder te kijken dan medicatie alleen en samen met de patiënt te werken aan een passende leefstijl. Een hernieuwde samenwerking waarin de patiënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn herstel.

Herstel start dus echt met een volledige diagnose en goede voorlichting. Daar maken wij ons hard voor.  

Herstel bij klachten van een trage schildklier start met een vroege diagnose en goede voorlichting

help ons verder

Een grote missie vraagt om samenwerking

Landelijke bekendheid voor de ziekte van Hashimoto en een verandering in de behandeling en begeleiding van schildklierpatiënten bereik je niet alleen. Daarom werkt de Hashimoto Foundation graag samen met ambassadeurs en partners die onze missie delen.

Ambassadeurs die hun kennis en/of netwerk willen inzetten voor het vergroten van het draagvlak voor onze missie.
Partners die ons facilitair en/of financieel kunnen ondersteunen of waarmee wij gezamenlijk kunnen optrekken in onze doelstellingen.

Interesse in een samenwerking? Neem contact op met info@hashimotofoundation.nl

DONEREN

Jouw gift helpt om meer (h)erkenning voor Hashimoto mogelijk te maken

Te veel schildklierpatiënten lopen onnodig lang rond met restklachten van een trage schildklier. Zij weten niet dat zij een auto-immuunziekte hebben en weten niet dat zij met aanpassingen van leefstijl hun klachten sterk kunnen verminderen. Help je mee dit te veranderen?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief