Herstel van klachten bij een trage schildklier start met een vroege diagnose en goede voorlichting

De ziekte van Hashimoto is de meest voorkomende auto-immuunziekte ter wereld en bij 90-95 % van schildklierpatiënten de oorzaak van de trage schildklier. Toch is deze ziekte maar bij weinig mensen bekend en maakt het stellen van deze diagnose geen onderdeel uit van het behandelplan van de schildklierpatiënt. Dit zien wij graag anders.

Omgevings- en leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol bij auto-immuunziekten. Leefstijlaanpassingen kunnen daarom helpend zijn in het verminderen van restklachten bij auto-immuunziekten. Dit geldt ook voor veel patiënten met een trage schildklier.

Een vroegere diagnose Hashimoto met meer uitleg over deze aandoening kan voor de trage schildklierpatiënt veel onnodig leed besparen en handvatten geven voor regie over de eigen gezondheid. Tijd voor meer bekendheid voor deze aandoening met een focus op vroegtijdige diagnose en heldere voorlichting. 

Vanwege de langzame ontwikkeling van Hashimoto kan het jaren duren voordat de diagnose trage schildklier wordt gesteld. De diagnose Hashimoto? Die wordt zelden gesteld en dat is een gemiste kans voor de patiënt.

INFORMATIE

Wat is Hashimoto?

Bij een trage schildklier, of hypothyreoïdie, is er sprake van een tekort aan schildklierhormoon, waardoor klachten ontstaan zoals intense vermoeidheid, kouwelijkheid, gewichtstoename, brainfog, somberheid, haaruitval, hese stem en pijnlijke spieren en gewrichten.

De auto-immuunziekte Hashimoto is in 90% van de gevallen de veroorzaker van de trage schildklier. Het afweersysteem valt onderdelen van de schildklier aan, waardoor weefsel beschadigd raakt en de schildklier steeds minder hormonen kan produceren. De tekorten aan schildklierhormoon worden aangevuld met medicatie.

De ziekte van Hashimoto is de meest voorkomende auto-immuunziekte ter wereld. Een trage schildklier is daarom vaak geen ziekte van de schildklier, maar een aandoening van het immuunsysteem.

Doelstellingen

Wij pleiten voor standaard testen op Hashimoto bij schildklierklachten en een betere voorlichting over Hashimoto richting patiënt. Landelijke bekendheid zorgt daarnaast voor meer (h)erkenning voor patiënten met deze auto-immuunziekte.

Feiten & Cijfers

Nederland telt naar schatting tussen de 500.000 en 800.00 trage schildklier patiënten. Bij 90% is de ziekte van Hashimoto de oorzaak van de trage schildklier. De diagnose trage schildklier wordt gemiddeld pas na 7 jaar gesteld, de diagnose Hashimoto zelden.

Helpen

Te veel schildklierpatiënten lopen onnodig lang rond met restklachten van een trage schildklier. Jij kunt ons helpen bij onze missie. Dat kan door de link naar deze website en berichten op onze socials te delen in je eigen netwerk.

Missie vera kamphorst

Aanpak bij de bron

Als schildklierpatiënt weet ik hoe uitzichtloos de diagnose trage schildklier kan voelen. De mededeling deze medicatie zal u de rest van uw leven moeten slikken en voor sommigen horen de restklachten er nu eenmaal bij voelen als een veroordeling tot een marginaal leven zonder perspectief op verbetering.

Pas jaren na mijn diagnose trage schildklier ontdekte ik dat ik een auto-immuunziekte had en dat mijn klachten dus niet werden veroorzaakt door een ziekte aan mijn schildklier maar een ziekte van mijn immuunsysteem. Deze diagnose opende deuren, aangezien met aanpassingen op gebied van voeding en leefstijl restklachten van een auto-immuunziekte kunnen verminderen. Ik had dus wel degelijk opties en keuzes.

Resultaat? Na nog eens 6 jaar is mijn Hashimoto in remissie, zijn mijn klachten nagenoeg weg en leef ik een vol leven. Al mijn kennis en ervaring deel ik via Happy Hashimoto met andere schildklierpatiënten, maar er is meer nodig.

Een vroege diagnose
Er mag meer bekendheid komen voor deze veel voorkomende auto-immuunziekte.  Alles start met de juiste diagnose en goede informatie, voor zowel patient als zorgprofessional.

Herstel bij klachten van een trage schildklier start met een vroege diagnose en goede voorlichting

KRACHTEN BUNDELEN

Samen met de Raad van Advies

Ook binnen de reguliere zorg is steeds meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde en ziektepreventie. Daarom bundelen we in deze stichting onze krachten en benaderen we onze missie vanuit de kant van de huisarts, de endocrinoloog, de complementair therapeut en de patiënt.

DONEREN

Jouw gift helpt om meer (h)erkenning voor Hashimoto mogelijk te maken

Te veel schildklierpatiënten lopen onnodig lang rond met restklachten van een trage schildklier. Zij weten niet dat zij een auto-immuunziekte hebben en weten niet dat zij met aanpassingen van leefstijl hun klachten sterk kunnen verminderen. Help je mee dit te veranderen?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief